Sådan kan vi med Handletanken gøre Verdensmål til hverdagshandlinger​

Handletanken vil involvere alle danskere og gennem deres valg gøre verdensmål til hverdagshandlinger. Vi ønsker at aktivere og styrke borgerne i at omsætte deres kendskab til Verdensmålene til handling i hverdagen og til at stille krav til deres omgivelser.

Handletanken omsætter ord til handlingskrav

Vi vil sikre borgerne en stærk stemme og bidrage til at omsætte deres krav og prioriteringer til bæredygtige handlinger. Det sker i praksis her gennem Handletanken, en ny demokratimodel, hvor borgerne stiller krav til virksomheder, myndigheder, butikker, arbejdspladser, rejseselskaber, politikere m.fl.

 

Disse krav udvikles med partnere og eksperter og de prioriteres og vedtages ved en afstemning i det direkte digitale demokrati, hvor alle er velkomne til at deltage. Dine krav gør forskellen! De krav, som får størst opbakning gennem afstemningen, er dermed de nye borgerkrav.

Baggrund for Handletanken

FN’s Verdensmål har sat rammen for, hvordan vi sammen kan skabe en mere bæredygtig samfundsudvikling på tværs af aktører og niveauer. Fem år inde i agendaen er der sket meget både globalt og nationalt, men vi er stadig langt fra en fælles handlingsplan, der sikrer, at vi når i mål inden udgangen af 2030. FN’s General-Sekretær António Guterres har udråbt dette årti som ’the Decade of Action’, og gennem direkte borgerinvolvering arbejder iLoveGlobalGoals for at gøre årtiet til lige netop dette.

 

Hvis alle i verden forbrugte, som vi gør i Danmark, ville det svare til 4.2 jordklode om året. Vi repræsenterer dermed klodens storforbrugere, og vores livsstil udgør en af hovedudfordringerne, hvis Verdensmålene skal nås. I knap 3 år har forskellige danske aktører forsøgt at sætte fokus på Verdensmålene, og de kendes da også ved seneste måling af 74 procent befolkningen.

 

På trods af det øgede kendskab, ser vi dog ikke nævneværdige ændringer i borgernes beslutninger og handlinger i dagligdagen. Selvom mange kommuner, virksomheder og organisationer succesfuldt arbejder på at implementere Verdensmålene, så er en strategisk målrettet handling for at få borgeren til at ændre sine vaner – alene og i fællesskab, i hverdagen – og bruge sin magt som borger, et område ingen reelt er lykkedes med.

Hvad er drømmen med Handletanken?

For at kunne indfri FN’s Verdensmål inden udgangen af 2030 er borgerinvolvering et helt centralt element.

 

Handletanken skal sørge for at borgernes stemme vejer tungere på dagsordenen, og at borgernes handlinger bliver en kerneindsats for den bæredygtige omstilling af hele samfundet. Derfor er succes for Handletanken defineret ud fra følgende kriterier:

 

  • At få danskerne til at handle mere bæredygtigt.
  • At få akkumuleret borgernes krav og ønsker til, hvordan de kan handle endnu mere bæredygtigt og øge mængden og effekten af deres bæredygtige handlinger.
  • At få borgerens krav og ønsker til at kunne foretage bæredygtige handlinger i deres hverdag gjort til en magtfaktor og en guideline for virksomheder, investeringer, måltidet, arbejdspladser, kommuner etc.
  • At måle på, hvordan borgernes ønsker og krav bliver gjort til handlinger af borgeren selv og af virksomheder, investeringer, måltidet, arbejdspladser, kommuner.
  • At sætte bæredygtige agendaer i Danmark med udgangspunkt i at borgeren sætter handling bag de danske indikatorer.
  • At få skabt en bæredygtig omstilling af hele samfundet.
  • At inspirere resten af verden på baggrund af, hvordan danskere gør Verdensmål til hverdagshandlinger og stiller krav til at kunne foretage disse handlinger.

Du kan nu være med til at stemme om fremtidens bæredygtige arbejdsplads!