iWorkGlobalGoals

Hvis man vil tiltrække den bedste arbejdskraft, skal man prioritere bæredygtighed højt, hvad end det gælder de gode arbejdsforhold, den grønne produktion eller det gode forhold til lokalområdet.

 

Flere og flere stemmer nemlig med fødderne, og vælger de arbejdspladser, der er mest bæredygtige.

IWorkGlobalGoals logo

Hvad er iWorkGlobalGoals?

iWorkGlobalGoals er en undersøgelse, som sætter fokus på den bæredygtige arbejdsplads. Gennem et spørgeskema har vi givet danskerne mulighed for at stemme på, hvilke bæredygtighedinitiativer de synes er vigtigst. Undersøgelsen indeholder 31 forskellige bæredygtighedskrav, og for hvert af dem kan danskerne angive, hvor vigtigt kravet er for dem på en skala fra 1 til 5.

 

Undersøgelsen er udviklet af iLoveGlobalGoals, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Epinion og Danmarks Statistik, og undersøgelsen har  i alt over 3.500 besvarelser. De danske erhvervsskoleelever var de første til gennemføre iWorkGlobalGoals. 

Erhvervsskoleelevernes bæredygtighedskrav til deres arbejdspladser

Eleverne fra erhvervsskolerne var de første til at deltage i iWorkGlobalGoals undersøgelsen, og stille skarpt på, hvordan de ønsker deres fremtidige arbejdspladser skal se ud.

Vil du vide mere om, hvordan eleverne har stemt? Hent rapporten, som viser alle resultaterne, nedenfor.

Informationsboks

Patnerskab Iworkglobalgoals

Erhvervsskolernes top 10

Nedenfor ses de bæredygtighedskrav, som eleverne fra de danske erhvervsskoler vægter højest.

 

Se alle resultaterne fra undersøgelsen her.

  1. Alle ansatte i Danmark og evt. udlandet har gode og sikre arbejdsforhold
  2. Egne produkter og/ eller ydelser skader ikke mennesker i produktionen
  3. Krænkende adfærd får betydning for ansættelsesforhold
  4. Egne produkter og/eller ydelser skader ikke dyr eller dyreliv
  5. Arbejdsrelaterede stresssygemeldinger forekommer sjældent
  6. Personer i samme jobfunktioner får det samme i løn
  7. Mænd og kvinder har mulighed for lige lang barsel med løn
  8. CO2 reduceres årligt, og der sættes mål for fremtiden
  9. Ny bæredygtig teknologi udvikles løbende
  10. Affald sorteres og mængden reduceres årligt

Men hvad synes erhvervsskoleeleverne?

Se videoen nedenfor med fire skarpe erhvervsskoleelever, som sætter fokus på, hvorfor bæredygtighed er vigtigt for dem på arbejdspladsen.

Prøv selv at tage spørgeskemaet, og stem på de bæredygtighedskrav, som du synes, er vigtigst.

Vil du vide mere?

Vi har samlet en række artikler, hvor du kan læse mere om partnerskabet bag, elevernes bæredygtighedskrav og undersøgelsens resultater.

iInvestGlobalGoals

Licitationens artikel om iWorkGlobal-Goals

Erhvervsskoler bæredygtighed

Arbejdspladsen ifølge eleverne fra erhvervsskolerne

iWorkGlobalGoals Partnere

Partnerskabet bag iWorkGlobalGoals

bæredygtighed på arbejdspladsen iWorkGlobalGoals

Er I bæredygtige på arbejdspladsen?

EU og de unge går forrest for socialt ansvarlige virksomheder

Det er ikke en religion at være bæredygtig

Vil du også sætte fokus på bæredygtighed blandt dine medarbejdere?

Du er altid velkommen til at kontakte Lotte Hansen, og få en snak om, hvad du kan gøre på din arbejdsplads.

 

Vi vil også rigtig gerne hjælpe med at køre iWorkGlobalGoals undersøgelsen blandt dine medarbejdere.

Lotte Hansen IloveGlobalGoals