Partnerskab sætter den bæredygtige arbejdsplads på dagsordenen

Partnerskab sætter den bæredygtige arbejdsplads på dagsordenen Partnerskab sætter den bæredygtige arbejdsplads på dagsordenen

Verdensmål:

  • All Goals

Epinion, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danmarks Statistik og ILoveGlobalGoals sætter fokus på fremtidens bæredygtige arbejdsplads i et nyt bæredygtigt partnerskab.

Partnerskabet bag iWorkGlobalGoals

I samarbejde med Danmarks Statistik, Epinion og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier stiller iLoveGlobalGoals skarpt på, hvilke krav der er til fremtidens bæredygtige arbejdsplads.


I første omgang vil vi undersøge de unges holdninger, da de er fremtidens medarbejdere, og derfor er deres stemmer og krav vigtige at kende for alle danske arbejdspladser, der gerne vil tiltrække de mest engagerede og dygtige medarbejdere.

 

Dette sker gennem iWorkGlobalGoals spørgeskemaet, som du kan tage her.

Erhvervsskoleeleverne

Konkret vil 23 verdensmålsskoler i de kommende uger svare på iWorkGlobalGoals spørgeskemaet, og vi forventer svar fra flere end 1000 elever fra de danske skoler. De vil dermed komme til at udgøre kernegruppen i det ’trendsætterforum’, som Handletanken vil udgøre.

 

Next Copenhagen, Roskilde Tekniske Skole og Tietgen har været med til at udvikle spørgeskemaet og arbejdet for, at ånden i verdensmålene går igen. Det betyder konkret, at det i skemaet ikke bare spørges til hensigter og politikker, men til konkrete krav.

 

Spørgeskemaet er også udviklet på baggrund af et samarbejde med en gruppe unge fra de tre skoler, og deres input har været værdifulde for udformningen af spørgeskemaet.

 

Du kan møde fire af eleverne her, hvor de fortæller, hvad de synes om iWorkGlobalGoals og spørgeskemaet.

Partnerskabet her er fantastisk, fordi vi både får nogle nye mennesker i tale, som måske ikke er ’de bæredygtigt indfødte’, og samtidig har vi Danmarks stærkeste kapaciteter på videns- og analysesiden. Med Epinion ombord har vi både stærke surveykræfter med høj troværdighed. Og med Danmarks Statistiks værdifulde bidrag har vi kunnet udvikle nogle indikatorer, som både ligger tæt op ad danskernes hverdag, men som samtidig sætter barren i forhold til at leve op i verdensmålene og delmålene.” 

ILoveglobalGoals erhvervsskolerne

Verdensmålene som en del af undervisningen

Annette Vilhelmsen, som er næstformand i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier samt medlem i styregruppen i DEGs erhvervsskolenetværk for FN’s verdensmål fortæller:

 

“Erhvervsskolerne er meget optagede af verdensmålene og verdensmål 4.7, som mange skoler er i gang med at integrere i undervisningen på eud, eux, htx og hhx, samt på AMU. 

 

Undersøgelsen her er vigtig for os at bidrage til, fordi den kan give os et større indblik i, hvordan de unge tænker. Det er vigtigt for os at lytte til de unge, så vi kan gøre undervisningen mere konkret og nærværende for eleverne, når det kommer til den bæredygtige dagsorden. Jeg forestiller mig også, at undersøgelsen konkret kan bruges i undervisningen som debatoplæg til at få eleverne til at reflektere over, hvordan deres fremtidige arbejdspladser kan agere mere bæredygtigt. På den måde kan vi udvikle uddannelserne i en retning, der understøtter eftertænksomme medarbejdere til fremtidens bæredygtige samfund.”

”Det er virkelige vigtigt, at alle de vigtige 17 verdensmål omsættes til konkrete handlinger, så vi kan komme videre og skabe handling, der giver reel forvandling. Derfor er vi gået ind i det her stærke samarbejde, og vi er utrolig spændte på at se, hvad de unge stemmer.”

 

fortæller Niels Ploug fra Danmarks Statistik.

iWorkGlobalGoals Partnere

Thomas Yung Andersen, Managing Director, Public & Politics fortæller:

 

“Vi vil gerne tage et ansvar som virksomhed for at bidrage til at sætte fart på den bæredygtige omstilling, og vi håber på at kunne gøre det ved at give de unge, som er de fremtidige danske medarbejdere, en stemme. Vi finder det vigtigt, at de udfordringer, som fylder på danskernes samfundsmæssige og politiske dagsorden, belyses med solide data. Det gælder også den vigtige bæredygtighedsdagsorden. Vi er derfor glade for at være med i Handletanken, så vi kan hjælpe de danske virksomheder med at se ind i morgendagens krav til dem som arbejdsplads fra deres fremtidige medarbejdere.”