Greenwashing eksploderer – nyt oplæg giver bud på handlinger

Greenwashing eksploderer – nyt oplæg giver bud på handlinger Greenwashing eksploderer – nyt oplæg giver bud på handlinger

Verdensmål:

  • All Goals

I løbet af de seneste år er vildledende grøn markedsføring - greenwashing - blevet til et stadigt voksende og alvorligt problem. iLoveGlobalGoals sætter med støtte fra KR-fonden fokus på at bekæmpe greenwashing. Forbrugerrådet Tænk og K1 Kommunikationsforening er samarbejdspartnere i projektet.

iLGG mener, at der skal gøres op med en praksis, der er stukket fuldstændig af i forhold til den kreativitet, der udøves fra virksomheders side i et ønske om at se sig selv som medskabere af en grønnere fremtid.  

I samarbejde med TÆNK, præsenterer vi d. 17 april 2023 et oplæg til, hvordan vi kan undgå Greenwashing og i stedet bruge markedsføring som guide til forbrugere og til at de ambitiøse virksomheder kan shine.

Oplægget har til formål at komme med meget konkrete bud på handling til politikere, virksomheder, forbruger, og markedsføringsbranchen.

Vi håber, vi med dette arbejde kan få Danmark til at blive det land, hvor markedsføring bliver en driver for grøn omstilling i stedet for det modsatte.  

 

Initiativtager til projektet, Lotte Hansen fra iLoveGlobalGoals, udtaler:

”Vi står foran en af menneskehedens største udfordringer – omstillingen til et lav-emissionssamfund – og så vildleder virksomheder og organisationer forbrugere til at tro, at deres indsatser batter nok. Det gør de stort set aldrig. Midt i en tid, hvor data om effekt – og forståelse for, hvad der reelt er brug for – er en mangelvare, er markedsføringsbranchen blevet nyttige idioter for greenwashingens allestedsnærværende misinformation. Vi ønsker med oplægget at komme med nogle stærke anbefalinger til, hvad der er brug for, både politisk og fra virksomhedernes side. Vi kommer også med forslag til, hvordan intentionerne i Forbruger-ombudsmandens stærke arbejde kan nå endnu flere.”

Download rapporten her

Formålet med dette rapporten er at gøre det så konkret og håndgribeligt, at det bliver lettere at kommunikere retvisende om emner, der relaterer sig til klima- og miljøpåvirkninger.

Hvem står bag projektet

iLoveGlobalGoals (initiativtager):

Non-profit forening, der er stiftet af partnerne i Hansen & Ersbøll Agenda, Charlotte Ersbøll og Lotte Hansen, hvis formål er at gøre borgeren handlekraftig i forhold til de bæredygtige udfordringer. Foreningen arbejder i det daglige kun partnerdrevet, så længe at fokus altid er at sikre, at borgere har mulighed for at handle på de bæredygtige udfordringer.

Foreningen udvikler sammen med partnere værktøjer, der bidrager til bæredygtige handlinger. Foreningen leder projektet. Bureauet Hansen & Ersbøll Agenda vil i samarbejde med iLoveGlobalGoals lancere et nyhedsbrev om greenwashing.

iLGG Logo

Kontakt:

Kommentarer eller uddybninger:

Stifter Lotte Hansen

Telefon: 30103280

Forbrugerrådet Tænk (samarbejdspartner):

Uafhængig medlemsorganisation med omkring 90.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer. Varetager forbrugernes rettigheder over for politikere, myndigheder og erhvervsliv.

Forbrugerrådet Tænk arbejder for, at alle forbrugere kan foretage et trygt og mere bæredygtigt valg ved at styrke forbrugernes handlekraft. Forbrugerne har krav på klar og forståelig klimakommunikation. Forbrugerrådet Tænk repræsenterer også forbrugernes interesser i cirka 300 danske og internationale organisationer, råd, nævn og udvalg. Bidrager som samarbejdspartner ved at være oplægsholder og deltage på konferencerne i projektet.

Uffe Rabe Krag, politisk chef for Trygt Forbrug i Forbrugerrådet Tænk, udtaler:

”Greenwashing er et stort problem, fordi forbrugerne bliver vildledt. Det forværrer vores mulighed som forbrugere til at træffe et mere bæredygtigt valg og faktisk bidrage til den grønne omstilling. Vi skal kunne stole på den information vi får fra virksomhederne. Ellers risikerer vi, at viljen til at agere og handle mere bæredygtigt daler, når vi alligevel ikke kan stole på budskaberne. Og vi risikerer, at de virksomheder, der reelt gør en forskel, er svære at få øje på. Det er ingen tjent med.”

Kontakt:

Politisk chef, Trygt Forbrug, Uffe Rabe Krag

Mail: [email protected]

Telefon: 4188 1610

K1 er en frivillig forening for kommunikations- og marketingsbranchen. K1 Kommunikationsforening bidrager som samarbejdspartner ved at være medarrangører på en debat for kommunikationsbranchen senere på året.  Som samlingssted for landets kommunikationsprofessionelle, er K1 Kommunikations-forening drevet af et brændende ønske om at udvikle kommunikationsfaget sammen. K1 ønsker at kommunikationsbranchen forholder sig til de dilemmaer, der kan knytte sig til en mere bæredygtig kommunikation om klima og miljø.

Jesper Sloth Møller, pressechef i Lundbeckfonden og bestyrelsesmedlem i K1, udtaler:

“Vi skal helt tæt på vores rolle og ansvar som kommunikatører, når det gælder de grønne fristelser i PR- og marketingarbejdet. Vi skal diskutere vores brug af virkemidler i alle ender af spektret, og i alle tænkelige relationer, hvor kommunikation spiller en rolle. For vi skal blive bedre til at tale og kommunikere mere bæredygtigt og sætte ord på og strøm til bevægelsen. Kommunikation er en del af løsningen, ikke problemet – men greenwashing udfordrer til stadighed både virksomheder og kommunikationsfolk på etikken.”

K1 Kommunikationsforening

Kontaktperson i foreningen:

Jesper Sloth Møller